วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายแพทย์ชุมนุม  วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท เข้าร่วมประชุมและลงนามในกฏบัตร(mou)ระหว่างผู้นำองค์กรและผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ที่จะดำเนินกิจกรรมมาตรการองค์กรต้นแบบ"สวมหมวกนิรภัย 100%" เป็น 1 ใน 6 องค์กรต้นแบบด้านการดำเนินมาตรการความปลอดภัยทางถนนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำ mou และดำเนินการเป็นชุมชนต้นแบบด้วยในวันนี้ คือ บ้านโชค ม.1 ต.ตาเบา อ.ปราสาท ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ "ด่านชุมชน"  นำทีมโดยท่านผู้ใหญ่บ้านที่เข้มแข็ง เป็นต้นทุนที่ดีในพื้นที่อำเภอปราสาท