ด้วยจังหวัดสุรินทร์ (โรงพยาบาลปราสาท) มีความประสค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ จำนวน 2 สถานี พร้อมกระสวย ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล