เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ "สมเด็จย่า" เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม นี้ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ปราสาท ให้บริการฟรี !! 
- ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน
- วันที่ 21 ตุลาคม 2558
- เวลา 8.30-15.30 น.