นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ตรวจเยี่ยมราชการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท