ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นำทีมโดยนายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ บุคลากรโรงพยาบาล เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น3 ตึกอำนวยการ