รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาบูรพาจารย์  ณ วัดสามราษฏร์นุกูล ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐