วันที่ 31 ตุลาคม 2560 : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลปราสาท ออกประชาสัมพันธ์การบริจาคดวงตา,บริจาคอวัยวะที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทัพไทย อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นำทีมลงทะเบียนแสดงเจตจำนงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ โดยนางแสงเพชร แก่นดี ผอ.รต.สต.ทัพไทยและคณะเจ้าหน้าที่ รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่  ขออนุโมทนาบุญกับผู้แสดงกุศลเจตนาทุกท่าน "บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือ ที่สุดแห่งการให้"  :  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯและงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลปราสาท