เมื่อ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท พร้อมคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท ได้เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช  ณ สนามโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมีท่านนายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี