วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข( EOC ) ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คปสอ.ปราสาท