ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๐ น. โรงพยาบาลปราสาทจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              ณ ลานจอดรถหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท  นำทีมโดย ท่านนายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลปราสาท