วันที่ 2 ตุลาคม 2558 นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ยาละลายลิ่มเลือด โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ณ หน้าห้องอุบัตติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์