ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์)  จำนวน 2369 ดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุวรรณวิจิตร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์