วันที่ 23 สิงหาคม 2560 :  ท่านนายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประธานโดย มี ท่าน ผอ.รพ.ปราสาท นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ /ท่าน สสอ.ปราสาท นางสมโบว์ ฉัตรดำรง คณะศปถ. อำเภอปราสาท และอำเภอสังขะ ให้การต้อนรับกรรมการส่วนกลาง(กรมควบคุมโรค/สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ) เวลา9.00-11.00น. ณ ห้องประชุม รพ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมี สคร.9 และ สสจ.สุรินทร์ ร่วมเวทีประเมินดังกล่าว