เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลปราสาท โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมเข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์กวาดล้างยุงลายพร้อมกันทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์