นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์  นำทีมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหามหาราชินี"

และในการนี้โรงพยาบาลปราสาทยังได้จัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช