วันที่ 18 ก.ค.2560  ตัวแทนศปถ.อ.ปราสาท รับโล่ห์รางวัลระดับเขตจากท่านนายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 9 จากผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนน DHS-RTI TEAM  ผ่านการรับรองระดับ advance และรับมอบเกียรติบัตรจากนพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักควบคุมโรคที่ 9 จากผลการดำเนินงานวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ MERIT MAKER ผ่านการรับรองระดับทอง ในเวทีวิชาการฯเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ณ เทศบาลหนองสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ และร่วมกับเครือข่ายศปถ.อปท.ตาเบาจัดบูทเพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลสำเร็จของการดำเนินงาน : เนื้อหาข่าวทีม RTI และทีมMERIT MAKER อ.ปราสาท