ขอความร่วมมือจนท. ช่วยเข้าไปตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินการลดการตีตรา ใน รพ.ปราสาท เป็นกิจกรรม 1 กิจกรรมในการขอรับการประเมิน DSC HIV ค่ะ ตอบภายใน เดือนนี้นะคะ ไม่เกิน วันที่ 25 กรกฎาคม ค่ะ ขอบคุณค่ะ