กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและบุคลากร) 

ในหัวข้อ"เติมไฟใส่ปุ๋ย" โดยคุณศุ  บุญเลี้ยง  ศิลปิน นักคิด นักเขียน

นำทีมโดย  นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท