วันที่ 12 กันยายน 2558 นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นายแพทย์สินชัย  นพ.สินชัย  ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์ พยงค์-สง่า โรงพยาบาลพหลผลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เปิดบริการ 18 คลินิก ตรวจรักษา ผ่าตัด รับยา ไม่มีค่าใช้จ่าย