นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.รพ.ปราสาท พร้อมด้วยนางสมโบว์ ฉัตรดำรง สสอ.ปราสาท นำทีมบุคลากร CUP ปราสาท รับการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 และเยี่ยมชมคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลปราสาท  และรพ.สต.ปราสาททนง รพ.สต.ติดดาว  ในการนี้ยังได้ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมการดำเนินงานการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลปราสาท และยกระดับพัฒนา รพ.สต.ติดดาว