วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท พร้อมบุคลากรชาวโรงพยาบาลปราสาท ได้ร่วมกันแสดงปณิธาน "ทำดีที่สุด ถวายเป็นพระราชกุศล" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตา  และร่วมพิธีเปิดทำการ หอผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม/ทารกแรกเกิดป่วย โรงพยาบาลปราสาท