วันที่ 2 กันยายน 2558 โรงพยาบาลปราสาท ร่วมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปราสาท โดยมี นายประถม ประเมินดี นายอำเภอปราสาท เป็นประธานเปิดโครงการและมอบรางวัลเกียรติบัตร บุคคลดีเด่น องค์กรดีเด่น ในระบบสุขภาพอำเภอปราสาท และมีกิจกรรมอภิปราย เรื่อง "การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปราสาท"