วันที่ 1 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

นพ.ยุทธนา พูนพานิช สธน.เขต9 และ ทีมประเมินฯ เยี่ยมเสริมพลังโครงการมหัศจรรย์1000 วัน จ.สุรินทร์ 

ลงติดตาม และประเมินผลความพร้อมของหน่วยงานในสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้ 1.สสจ.สุรินทร์ 2. รพ. สุรินทร์ 3.PCC ศุภกาญจน์ 4.สสอ.ปราสาท 5. อำเภอกาบเชิง 6.อำเภอพนมดงรัก