รับศึกษาดูงานรพ.ลดโลกร้อน จากรพ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560     นำทีมโดย ท่านผอ.ประมวล ไทยงามศิลป์  และ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่รพ.ปราสาทเดินเยี่ยมชมและให้กำลังใจ..ทุกฐาน