ลำดับ วันที่ สถานที่
1 วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมอำเภอปราสาท  (รอบประชาชน)
2 วันพุธ ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานี
3 วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงงานน้ำตาลสุรินทร์
4 วันพุธ ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานี
5 วันพุธ ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน
6 วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
7 วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 25588 ณ โรงงานไฟฟ้าตานี