ด้วยจังหวัดสุรินทร์(โรงพยาบาลปราสาท ) มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องทำคลอดสูญญากาศ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลปราสาท