วันที่16 มีนาคม 2560 ทีมงาน EMS ข่ายปราสาทร่วมเป็นวิทยาการฝึกทักษะ CPR ให้เด็กนักเรียนในการจัดค่ายลูกเสือเนตรนารี ไพล-ประทัดบุ-เชื้อเพลิง ที่พื้นที่รร.โสตศึกษา ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอ
ปราสาท กลุ่มเป้าหมาย250คน