วันที่ 10 มกราคม 2560 นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน รับมอบสิ่งของบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตู้อบเด็กควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงพยาบาลปราสาท