เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเาราวัณ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์