วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น โรงพยาบาลปราสาท รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย เครื่อง ช่วยหายใจสำหรับเด็กและเครื่องกระตุ้นหัวใจ มูลค่า 1,100,000 บาท จาก บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด