วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ชุมนุม  วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นำคณะหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท       ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ ห้องโถงชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปราสาท  และในเวลา 14.00 น. นายแพทย์ชุมนุม  วิทยานันท์      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นำคณะหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่างศาลากลางจังหวัดสุรินทร์