N E W S    

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมารถนะ เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ admin 92 อ่าน.
2 เลื่อนประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ (พนักงานราชการ) จนกว่าผู้มีอำนาจลงนาม khom 109 อ่าน.
3 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) khom 34 อ่าน.
4 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท khom 122 อ่าน.
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา สองตำแหน่ง admin 163 อ่าน.
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลปราสาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ admin 103 อ่าน.
7 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ และแม่บ้าน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 admin 158 อ่าน.
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 42 อ่าน.
9 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหนัง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ admin 210 อ่าน.
10 โรงพยาบาลปราสาทประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา admin 307 อ่าน.
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาSodium chloride 0.9% Injection in 100 ml รวมจำนวน 41,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 29 อ่าน.
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาSodium chloride 0.9% Injection in 1000 ml รวมจำนวน 38,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 25 อ่าน.
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9 % Sodium chloride Irrigation 1000 ml รวมจำนวน 30,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 22 อ่าน.
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 33 อ่าน.
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 28 อ่าน.
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 247 อ่าน.
17 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงถึงคว mav 89 อ่าน.
18 โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Table Top Exercise) กรณีมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ mav 123 อ่าน.
19 เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบการจัดเก็บภาพและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ระยะเวลา 1ปี admin 74 อ่าน.
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Hyaluronate 0.18% Eye Drops 0.3 ml จำนวน 800 กล่อง (48,000 หลอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 61 อ่าน.
21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 และ มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ admin 241 อ่าน.
22 โรงพยาบาลปราสาทประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา admin 262 อ่าน.
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Pregabalin 75mg จำนวน 1,000 กล่อง ( 56,000 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 80 อ่าน.
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง admin 81 อ่าน.
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง admin 67 อ่าน.
26 .ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยอากอน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 60 อ่าน.
27 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 44 อ่าน.
28 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 179 อ่าน.
29 รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ mav 146 อ่าน.
30 ทำบุญตักบาตร เส้นทางสายบุญโรงพยาบาลปราสาท ครั้งที่ 2 mav 110 อ่าน.
31 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุก่อสร้างคงเหลือจาการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 หลัง khom 163 อ่าน.
32 โครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 mav 141 อ่าน.
33 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลปราสาท ปีงบ 2562 mav 83 อ่าน.
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ khom 264 อ่าน.
35 ประกาศประกวดราคาซื้อ 0.9 % Sodium chloride Irrigation 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา admin 96 อ่าน.
36 ประกาศประกวดราคาซื้อ 0.9 % Sodium chloride Injection 1000 mlด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา admin 167 อ่าน.
37 ประกาศประกวดราคาซื้อ 0.9 % Sodium chloride Injection 100 mlด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศราคากลางยา admin 78 อ่าน.
38 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท และคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 mav 326 อ่าน.
39 โครงการอนุรักษ์ประเพณีและพิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2562 mav 99 อ่าน.
40 วันที่ (10 เม.ย. 62) เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมเล็กชั้น3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท mav 92 อ่าน.
41 โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณ หจก.เจริญกิจโฮมมาร์ท โดย อาม่าจุ้ยฮวย แซ่แต้ mav 129 อ่าน.
42 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เส้นทางสายบุญโรงพยาบาลปราสาท mav 141 อ่าน.
43 วัดสว่างโสภณพระครูสมุห์โบรี ธีรมุนี พร้อมคณะศิษย์ มอบอุปกรณ์ทางการเเพทย์ให้เเก่โรงพยาบาลปราสาท mav 105 อ่าน.
44 โรงพยาบาลปราสาท ได้จัดทำโครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลปราสาท ปี งบประมาณ 2562 mav 131 อ่าน.
45 ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร admin 134 อ่าน.
46 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง admin 88 อ่าน.
47 ประกาศ เรื่องปิดร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 khom 96 อ่าน.
48 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม khom 105 อ่าน.
49 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU)และพัฒนาระบบการจัดการเชื้อดื้อยา(AMR) โรงพยาบาลปราสาท mav 117 อ่าน.
50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์ (ขั้นตอนที่ 2) khom 192 อ่าน.
51 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาร้านอาหาร admin 291 อ่าน.
52 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและหลักเกณพ์การพิจารณาร้านเครื่องดื่ม admin 174 อ่าน.
53 โรงพยาบาลปราสาทเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา admin 713 อ่าน.
54 แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 187 รายการ เป็นระยะเวลา 1 ปี admin 147 อ่าน.
55 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ admin 263 อ่าน.
56 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกจำหน่ายเครื่องดื่ม ประจำปี 2562 khom 301 อ่าน.
57 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2562 khom 168 อ่าน.
58 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Sodium Hyaluronate 0.18% Eye drops ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 134 อ่าน.
59 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Pregabalin 75 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 112 อ่าน.
60 รับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายเครื่องดืม ประจำปี 2562 admin 156 อ่าน.
61 รับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2562 admin 123 อ่าน.
62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 admin 153 อ่าน.
63 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อลื่อนให้ดำรงตำแหน่งห้วหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)ในโรงพยาบาลปราสาท admin 289 อ่าน.
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพต่อรอบการสแกน admin 135 อ่าน.
65 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน mav 232 อ่าน.
66 นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานเปิดงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถในรัชกาล mav 206 อ่าน.
67 แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 admin 227 อ่าน.
68 ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่ผ่านประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข admin 663 อ่าน.
69 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ mav 266 อ่าน.
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถณะและคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข admin 299 อ่าน.
71 เนืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ mav 190 อ่าน.
72 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข admin 350 อ่าน.
73 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 โครงการ admin 188 อ่าน.
74 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 admin 199 อ่าน.
75 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 admin 204 อ่าน.
76 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน admin 599 อ่าน.
77 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพต่อรอบการสแกน เป็นระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) khom 215 อ่าน.
78 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ khom 849 อ่าน.
79 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งไปป์ไลน์ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน khom 195 อ่าน.
80 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน pong 1733 อ่าน.
81 ราคากลางงานจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่อง Vacuum) admin 210 อ่าน.
82 ราคากลางจ้างซ่อมครุภัณฑ์แพทย์ 1 รายการ admin 201 อ่าน.
83 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 admin 225 อ่าน.
84 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องจ่ายยาคลินิกผู้ป่วยนอกและห้องตรวจคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลปราสาท admin 221 อ่าน.
85 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 4 รายการ admin 187 อ่าน.
86 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 5 รายการ admin 172 อ่าน.
87 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ขวดเพาะเชื้อในกระแสเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ admin 175 อ่าน.
88 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้งานโลหิตวิทยา จำนวน 3 รายการ admin 165 อ่าน.
89 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว mav 261 อ่าน.
90 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ,วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ,วันอาสาสมัครไทย mav 219 อ่าน.
91 ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำหญิง จำนวน 4 ห้อง admin 221 อ่าน.
92 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพต่อรอบการสแกน เป็นระยะเวลา 1 ปี admin 195 อ่าน.
93 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโถงโล่ง โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 215 อ่าน.
94 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพต่อรอบการสแกน เป็นระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin 250 อ่าน.
95 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา10.00น.นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ mav 282 อ่าน.
96 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรที่ ก.พ.อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้นเพื่อเข้ารับราชการ admin 483 อ่าน.
97 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนด admin 360 อ่าน.
98 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิยาจำนวน 5 รายการ admin 313 อ่าน.
99 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิกจำนวน 3 รายการ admin 264 อ่าน.
100 ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 2 รายการ admin 261 อ่าน.
101 งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ผ่าตัด และเตรียมสถานที่จัดสร้างตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน mav 429 อ่าน.
102 ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2561 โรงพยาบาลปราสาท mav 307 อ่าน.
103 ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา admin 356 อ่าน.
104 ประกาศราคากลางทางเชื่อม ระยะ 20 เมตร โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 269 อ่าน.
105 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ admin 340 อ่าน.
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) admin 289 อ่าน.
107 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 admin 347 อ่าน.
108 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบสมัคร khom 312 อ่าน.
109 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลปราสาท สสจ.สุรินทร์ admin 356 อ่าน.
110 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 admin 266 อ่าน.
111 ร่วมลดภาวะโลกร้อน งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยา mav 405 อ่าน.
112 นายสิทธิศักดิ์ อินทร์สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการEOC ร่วมรับการเยี่ยมตรวจหน่วยบริการและพื้นที่ภายในรพ.ปราสาท เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมฝึกแผน Cobra Gold กับทหารไทย กกล.สุรนารีและกกล.ทหารสหรัฐฯ mav 285 อ่าน.
113 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักจิตวิทยา khom 436 อ่าน.
114 ประกาศราคากลาง ขวดเพาะเชื้ออัตโนมัติ สำหรับโรงพยาบาลปราสาท admin 262 อ่าน.
115 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ khom 293 อ่าน.
116 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 โครงการ admin 291 อ่าน.
117 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ mav 298 อ่าน.
118 ทีมจิตอาสาของโรงพยาบาลปราสาท กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา mav 266 อ่าน.
119 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) admin 315 อ่าน.
120 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 admin 610 อ่าน.
121 แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพต่อรอบการสแกน เป็นระยะเวลา 1 ปี admin 291 อ่าน.
122 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 admin 439 อ่าน.
123 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา admin 650 อ่าน.
124 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 admin 452 อ่าน.
125 ราคากลางจ้างเหมาถมที่ลานจอดรถ จำนวน 3 รายการ admin 425 อ่าน.
126 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 admin 456 อ่าน.
127 นายประมวล ไทยงามศิลป์ ประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการการทุจริต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. mav 450 อ่าน.
128 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 415 อ่าน.
129 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ mav 430 อ่าน.
130 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น mav 403 อ่าน.
131 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride solution for injection ขนาด 1,000 ml. จำนวน 36,000 ขวด admin 374 อ่าน.
132 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride solution for Irrigation ขนาด 1,000 ml.จำนวน 30,000 ขวด admin 335 อ่าน.
133 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 0.9% Sodium chloride solution for injection ขนาด 100 ml. จำนวน 36,000 ขวด admin 345 อ่าน.
134 เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก mav 329 อ่าน.
135 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ mav 447 อ่าน.
136 4 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น. นายประมวล ไทยงามศิลป์ กล่าวเปิดงาน mav 339 อ่าน.
137 23 พ.ค.61 เวลา 13.30 น. นายประมวล ไทยงามศิลป์ mav 471 อ่าน.
138 ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง mav 438 อ่าน.
139 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ทำพิธีเปิดงาน Big Cleaning Day ทาสีตึกสูญญตา mav 391 อ่าน.
140 โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคเครื่องมือแพทย์ mav 381 อ่าน.
141 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. mav 406 อ่าน.
142 วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท mav 434 อ่าน.
143 แผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin 375 อ่าน.
144 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1389 อ่าน.
145 โครงการรวมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยแบบพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ mav 515 อ่าน.
146 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 433 อ่าน.
147 โครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2561 mav 505 อ่าน.
148 เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติการในห้วงสงกรานต์ mav 426 อ่าน.
149 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ admin 1262 อ่าน.
150 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ admin 607 อ่าน.
151 ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ admin 454 อ่าน.
152 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน 2 ชุด admin 408 อ่าน.
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ตู้อบเด็ก จำนวน 3 เครื่อง admin 429 อ่าน.
154 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ admin 293 อ่าน.
155 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ มาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ admin 531 อ่าน.
156 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วความรายเดือน admin 1092 อ่าน.
157 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร admin 654 อ่าน.
158 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 437 อ่าน.
159 ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย admin 381 อ่าน.
160 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร admin 559 อ่าน.
161 ประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทงหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาาอิเล็กทรอนิกส์ admin 440 อ่าน.
162 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาาอิเล็กทรอนิกส์ admin 365 อ่าน.
163 ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ admin 353 อ่าน.
164 โรงพยาบาลปราสาทรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา admin 5759 อ่าน.
165 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยหายใจ admin 408 อ่าน.
166 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการเครื่องกระตุกหัวใจฯ admin 378 อ่าน.
167 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ admin 392 อ่าน.
168 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย mav 813 อ่าน.
169 รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร admin 532 อ่าน.
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล khom 331 อ่าน.
171 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ admin 373 อ่าน.
172 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ตู้อบเด็ก จำนวน 3 เครื่อง admin 426 อ่าน.
173 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน 2 ชุด admin 495 อ่าน.
174 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์จำนวน 1เครือง admin 386 อ่าน.
175 รับการนิเทศจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ mav 650 อ่าน.
176 ขายทอดตลาดพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 67 รายการ admin 459 อ่าน.
177 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณ๊เป็นผู้สำเร็จการศึกษาฯ admin 608 อ่าน.
178 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 476 อ่าน.
179 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 633 อ่าน.
180 งาน 100ปี การสาธารณสุขไทย และครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลปราสาท mav 742 อ่าน.
181 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ admin 415 อ่าน.
182 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 585 อ่าน.
183 ขอเชิญร่วมกิจกรรมครบรอบ100 ปีการสาธารณสุขไทย และ36 ปีโรงพยาบาลปราสาท mav 641 อ่าน.
184 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 671 อ่าน.
185 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร admin 532 อ่าน.
186 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 5 รายการ admin 499 อ่าน.
187 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 537 อ่าน.
188 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ขวดเพาะเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ admin 444 อ่าน.
189 นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.รพ.ปราสาทและคณะลงพื้นที่ลงเยี่ยมเสริมพลังด่านชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท mav 579 อ่าน.
190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 509 อ่าน.
191 เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข( EOC ) mav 593 อ่าน.
192 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา admin 702 อ่าน.
193 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา จำนวน 4 รายการ admin 440 อ่าน.
194 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 7 รายการ admin 376 อ่าน.
195 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา จำนวน 7 รายการ admin 434 อ่าน.
196 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง admin 398 อ่าน.
197 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน 2 เครื่อง admin 433 อ่าน.
198 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 9 เครื่อง admin 434 อ่าน.
199 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น สังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 478 อ่าน.
200 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก admin 472 อ่าน.
201 โรงพยาบาลปราสาท ได้จัดทำโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยหมู่ mav 755 อ่าน.
202 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา admin 592 อ่าน.
203 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) mav 674 อ่าน.
204 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ปลูกต้นการบูร ในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่วาระ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย mav 771 อ่าน.
205 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ filter element G8 admin 478 อ่าน.
206 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์แถบตรวจปัสสาวะ 13 แถบ admin 406 อ่าน.
207 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ในงานเคมีคลินิกจำนวน 6 รายการ admin 448 อ่าน.
208 โรงพยาบาลปราสาทจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 581 อ่าน.
209 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแบบคู่ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี mav 567 อ่าน.
210 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยาจำนวน 5 รายการ (น้ำยาทดสอบการแข็งตัวของเลือด) admin 410 อ่าน.
211 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยาจำนวน 5 รายการ admin 427 อ่าน.
212 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 5 รายการ admin 456 อ่าน.
213 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 7 รายการ admin 396 อ่าน.
214 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล admin 409 อ่าน.
215 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ตู้ข้างเตียง จำนวน 40 หลัง admin 441 อ่าน.
216 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยา 6 รายการ admin 449 อ่าน.
217 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา 11 รายการ admin 447 อ่าน.
218 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก 9 รายการ admin 361 อ่าน.
219 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 6 รายการ admin 412 อ่าน.
220 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 9 รายการ admin 434 อ่าน.
221 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ขวดเพาะเชื้ออัตโนมัติจำนวน 2 รายการ admin 422 อ่าน.
222 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ Fillter element G8 admin 404 อ่าน.
223 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2561 admin 446 อ่าน.
224 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ตรวจเยี่ยมราชการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 mav 583 อ่าน.
225 ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 mav 531 อ่าน.
226 รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์อทิตยาทรกิติคุณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. mav 509 อ่าน.
227 แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 admin 467 อ่าน.
228 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin 432 อ่าน.
229 รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วัดสามราษฏร์นุกูล ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ mav 749 อ่าน.
230 ราคากลางเครื่องตรวจ วินิจฉัยการได้ยิน admin 456 อ่าน.
231 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.ปราสาท ออกประชาสัมพันธ์การบริจาคดวงตา,บริจาคอวัยวะที่ รพ.สต.ทัพไทย mav 526 อ่าน.
232 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ๗๐% ประจำปี2561 admin 543 อ่าน.
233 พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร mav 610 อ่าน.
234 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1049 อ่าน.
235 วัดโคกละเวีย ม.7 ต.โคกยางอ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จัดทำโรงทาน mav 597 อ่าน.
236 งานพิธีวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ mav 621 อ่าน.
237 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร mav 542 อ่าน.
238 คปสอ.ปราสาท เปิดศูนย์ EOC วันที่ 19 ตุลาคม 2560 mav 531 อ่าน.
239 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน admin 1105 อ่าน.
240 พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 561 อ่าน.
241 ประกาศผลการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค admin 729 อ่าน.
242 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 admin 765 อ่าน.
243 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1039 อ่าน.
244 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ khom 488 อ่าน.
245 งานแสดงมุทิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ mav 1286 อ่าน.
246 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ khom 782 อ่าน.
247 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 584 อ่าน.
248 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ admin 452 อ่าน.
249 โรงพยาบาลปราสาทร่วมสืบสานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี?60 mav 732 อ่าน.
250 โรงพยาบาลปราสาท จัดโครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน mav 617 อ่าน.
251 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวนหลายตำแหน่ง admin 9515 อ่าน.
252 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา admin 1604 อ่าน.
253 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ khom 684 อ่าน.
254 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมิน khom 508 อ่าน.
255 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์)จำนวน 2369 ดอก mav 687 อ่าน.
256 โรงพยาบาลปราสาท ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบในเวทีวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ระดับดี mav 572 อ่าน.
257 รับการเยี่ยมประเมินจากคณะกรรมการอำเภอป้องกันอุบัติเหตุทางถนน DHS RTI/RTI team (ระดับประเทศ) mav 550 อ่าน.
258 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท บุคลากร และประชาชนร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย mav 592 อ่าน.
259 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 125 mcg Evohaler จำนวน 7,740 ขวด admin 624 อ่าน.
260 ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหามหาราชินี" และปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ mav 671 อ่าน.
261 รพ.ปราสาท รับทีม Coach จาก สอวพ.ในโครงการ DSC HIV STI ปี 2560 mav 560 อ่าน.
262 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ได้รับรางวัลเกียรติยศนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารย์ (ด้านชุมชน) : ปี 2560 mav 662 อ่าน.
263 ราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องหัตถการและห้องตรวจคลินิกตา จำนวน 1 โครงการ khom 569 อ่าน.
264 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร mav 569 อ่าน.
265 รับคณะศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว mav 600 อ่าน.
266 โครงการปลูกดาวเรือง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 656 อ่าน.
267 "เติมพลังใจ ใส่พลังงาน พบผู้บริหาร 100%" mav 545 อ่าน.
268 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทรับมอบกิตติกรรมประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานสถานบำบัดยาเสพติด mav 551 อ่าน.
269 พิธีเปิดงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ mav 773 อ่าน.
270 18 ก.ค. 2560 ตัวแทนศปถ.อ.ปราสาท รับโล่ห์รางวัลระดับเขตจากท่านนายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สธน.เขต9 mav 545 อ่าน.
271 ขอความร่วมมือจนท.ช่วยเข้าไปตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินการลดการตีตรา ใน รพ.ปราสาท mav 672 อ่าน.
272 "เติมไฟใส่ปุ๋ย" โดยคุณศุ บุญเลี้ยง ศิลปิน นักคิด นักเขียน mav 717 อ่าน.
273 โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ทำด้วยใจถวายในหลวง รัชกาลที่9" mav 557 อ่าน.
274 โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคเครื่องมือแพทย์ mav 679 อ่าน.
275 กลุ่มงานเภสัชกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยด้านยาให้ จนท.รพ.สต.วันที่ 29-30 มิ.ย.2560 mav 488 อ่าน.
276 "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร" mav 484 อ่าน.
277 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 797 อ่าน.
278 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 647 อ่าน.
279 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 610 อ่าน.
280 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ.. admin 635 อ่าน.
281 วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกชาวอำเภอปราสาท พร้อมหน่วยงานราชการร่วมรณรงค์ mav 568 อ่าน.
282 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ admin 529 อ่าน.
283 CUP ปราสาท รับการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 mav 709 อ่าน.
284 ประกาศสอบราคารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. admin 607 อ่าน.
285 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 676 อ่าน.
286 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 รายการ admin 488 อ่าน.
287 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ admin 471 อ่าน.
288 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ mav 616 อ่าน.
289 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลปราสาท khom 741 อ่าน.
290 สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 12 หลัง admin 579 อ่าน.
291 รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง admin 652 อ่าน.
292 ลงติดตาม และประเมินผลความพร้อมของหน่วยงานในสุรินทร์ mav 650 อ่าน.
293 นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในพิธิ mav 958 อ่าน.
294 สอบราคาจ้างติดตั้งต่อเติมท่อระบบก๊าซทางการแพทย์อาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 509 อ่าน.
295 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ admin 485 อ่าน.
296 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา admin 502 อ่าน.
297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ admin 513 อ่าน.
298 รพ.ปราสาทผ่านการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับประเทศ ปี 2559และชาวคปสอ.ปราสาทอีก23แห่ง mav 558 อ่าน.
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) admin 524 อ่าน.
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA admin 561 อ่าน.
301 รับศึกษาดูงาน รพ.ลดโลกร้อน จากรพ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 mav 687 อ่าน.
302 ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลปราสาท admin 552 อ่าน.
303 ประชุมติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลปราสาท ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย 2560 admin 644 อ่าน.
304 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ admin 541 อ่าน.
305 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล admin 496 อ่าน.
306 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ admin 574 อ่าน.
307 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและระดับชำนาญการพิเศษ admin 682 อ่าน.
308 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง admin 505 อ่าน.
309 นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทด้วยความยินดียิ่ง admin 924 อ่าน.
310 ติดตามเยี่ยมด่านชุมชนต่อยอดสู่ด่านครอบครัว ที่บ้านกันตาลหาร ม.6 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ admin 684 อ่าน.
311 ร้อยรักร้อยดวงใจ ผูกใจสัมพันธ์ทุกเรื่องราว ทุกความทรงจำ ทุกร้อยยิ้ม สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำ... admin 657 อ่าน.
312 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิด 2 ไก มีราว พร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ จำนวน 30 หลัง admin 631 อ่าน.
313 ประกาศยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก admin 523 อ่าน.
314 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร admin 722 อ่าน.
315 ประกาศสอบราคาเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง admin 575 อ่าน.
316 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เภสัชกร admin 637 อ่าน.
317 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป admin 22743 อ่าน.
318 ประกาศสอบราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน admin 574 อ่าน.
319 โรงพยาบาลปราสาท ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 704 อ่าน.
320 จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องพักพื้นอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 โครงการ admin 571 อ่าน.
321 โรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 110 รายการ admin 713 อ่าน.
322 การประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 18 mav 698 อ่าน.
323 วันที่16 มีนาคม 2560 ทีมงาน EMS ข่ายปราสาทร่วมเป็นวิทยาการฝึกทักษะ CPR ให้เด็กนักเรียน mav 636 อ่าน.
324 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 516 อ่าน.
325 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานแพทย์ตำบลกังแอน จำนวน 1 โครงการ admin 552 อ่าน.
326 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล admin 534 อ่าน.
327 ประกาศสอบราคาเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง admin 505 อ่าน.
328 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดสวมแบบอ้อมชนิดไร้สาย admin 573 อ่าน.
329 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเภสัชกร admin 751 อ่าน.
330 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป admin 748 อ่าน.
331 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง admin 589 อ่าน.
332 ประกาศสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิด 2 ไก มีราว พร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ จำนวน 30 หลัง admin 613 อ่าน.
333 ประกาศสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 12 หลัง admin 594 อ่าน.
334 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตร admin 695 อ่าน.
335 ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพdicomหรือส่งเข้าระบบpacs admin 605 อ่าน.
336 การอบรมโครงการจิตแจ่มใส ห่างไกลอาการเมื่อยล้า ปีงบประมาณ2560 mav 711 อ่าน.
337 โรงพยาบาลปราสาท รับเงินบริจาค ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ mav 675 อ่าน.
338 โรงพยาบาลปราสทมีคามประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุก่อสร้างคงเหลือจากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง admin 656 อ่าน.
339 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงพยาบาลปราสท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 688 อ่าน.
340 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 584 อ่าน.
341 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ admin 668 อ่าน.
342 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ admin 691 อ่าน.
343 ราคากลางในการจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์จำนวน 1 โครงการ admin 632 อ่าน.
344 ราคากลางในการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 592 อ่าน.
345 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 admin 960 อ่าน.
346 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ admin 687 อ่าน.
347 โรงพยาบาลปราสาทมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านเครื่องดื่มโรงพยาบาลปราสาทเพื่อ admin 723 อ่าน.
348 โรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านอาหารประเภทต่างๆในโรงพยาบาล... admin 681 อ่าน.
349 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา admin 1129 อ่าน.
350 โรงพยาบาลปราสาท รับมอบสิ่งของบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 admin 781 อ่าน.
351 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา admin 749 อ่าน.
352 ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เภสัชกร admin 719 อ่าน.
353 ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 668 อ่าน.
354 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาฯ admin 650 อ่าน.
355 27 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลปราสาทจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต admin 930 อ่าน.
356 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร khom 667 อ่าน.
357 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ khom 702 อ่าน.
358 ราคากลางเตียงผู้ป่วย 3 ไก ปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 664 อ่าน.
359 โรงพยาบาลปราสาท รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด admin 763 อ่าน.
360 โรงพยาบาลปราสาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต่ำแหน่าง เภสัชกร admin 746 อ่าน.
361 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยา urea และ น้ำยา creatinine admin 606 อ่าน.
362 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแทพย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ไขมันในเลือด admin 639 อ่าน.
363 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม HbA๑C admin 607 อ่าน.
364 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางวัสดุการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์อิเลคโตรไลท์ จำนวน 50 กล่อง admin 629 อ่าน.
365 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยา ตรวจวิเคราะหร์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด admin 618 อ่าน.
366 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 764 อ่าน.
367 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ admin 726 อ่าน.
368 รับสมัครนักเรียนทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ khom 685 อ่าน.
369 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน khom 1266 อ่าน.
370 โรงพยาบาลปราสท ขอขอบคุณ หจก. นิคมปิโตรเลียมและ บจ.ปราสาทปิโตรเลียม บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลปราสาท admin 822 อ่าน.
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ประกอบการร้านสดวกซื้อ admin 749 อ่าน.
372 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารพักแพทย์ ๑ โครงการ admin 625 อ่าน.
373 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคาจ้างงานปรับดินปูพื้นบล็อกคอนกรีตทางเดินหลังอาคาร ๖ ชั้น ๑ โครงการ admin 649 อ่าน.
374 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมทำห้องกายภาพ จำนวน ๑ โครงการ admin 579 อ่าน.
375 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารพักแพทย์ ๑ โครงการ admin 658 อ่าน.
376 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต admin 3228 อ่าน.
377 ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกร้านกาแฟ khom 774 อ่าน.
378 โรงพยาบาลปราสาทขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด admin 997 อ่าน.
379 ชาวโรงพยาบาลปราสาท ร่วมแสดงความยินดีกับ พยาบาลดีเด่นทั้งสามท่าน ประกอบด้วย admin 890 อ่าน.
380 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เนื่องจาก admin 797 อ่าน.
381 คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.ปราสาท เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2559 admin 813 อ่าน.
382 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ admin 867 อ่าน.
383 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ admin 874 อ่าน.
384 ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท เรื่อง ขอเลื่อนการพิจารณาผลและประกาศผลผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ admin 812 อ่าน.
385 ตามที่โรงพยาบาลปราสาท ได้มีประกาศจากคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง.. admin 732 อ่าน.
386 ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ บุคลากรของโรงพยาบาลปราสาททุกคนขอทำงานในวันหยุดราชการถายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม admin 712 อ่าน.
387 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้เสนอราคา(ร้านสะดวกซื้อ) admin 734 อ่าน.
388 ด้วยโรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ ใน รพ.ปราสท admin 846 อ่าน.
389 ระเบียบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในโรงพยาบาลปราสาท พ.ศ.2559 admin 789 อ่าน.
390 สรรหาผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครืองดื่ม admin 727 อ่าน.
391 ประกาศการสรรหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ admin 1120 อ่าน.
392 โรงพยาบาลปราสาท จัดพิธีกรรมแซนโฏนตา เพื่อร่วมสืบสานประเภณี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 admin 791 อ่าน.
393 โรงพยาบาลปราสาทจัดงานแสดงมุฑิตาจิตสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ admin 882 อ่าน.
394 กรมควมคุมโรคมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ RTI อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 686 อ่าน.
395 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานชั่วคราวรายเดือน khom 4961 อ่าน.
396 ชาวโรงพยาบาลปราสาท ขอกราบขอบพระคุณ พระครูกิติธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสีโควนาราม admin 812 อ่าน.
397 0.9% Sodium Chloride Solution For Irrigation ขนาด 1,000 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ admin 710 อ่าน.
398 ทีมโรงพยาบาบลปราสาท สุรินทร์ จัดบูทนำเสนอผลงานเด่นที่มิราเคิลแกรนด์ งานครบรอบ 42 ปีกรมควบคุมโรค admin 768 อ่าน.
399 ขอขอบคุณผู้บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปราสาท มิถุนายน 2559 admin 762 อ่าน.
400 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาPhenytoin (Dilantin?) SR 100 mg.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) admin 721 อ่าน.
401 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษา.. admin 1690 อ่าน.
402 ประกวดราคา หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A จำนวน 180 กล่อง admin 727 อ่าน.
403 ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน khom 3420 อ่าน.
404 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูกเพื่อใส่โลหะดามกระดูก จำนวน 1 ชุด admin 711 อ่าน.
405 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่่วคราวรายเดือน khom 34577 อ่าน.
406 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ khom 693 อ่าน.
407 ด้วยจังหวัดสุรินทร์ (โรงพยาบาลปราสาท) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ดังนี้ admin 659 อ่าน.
408 รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 59 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 รพ.ปราสาท admin 784 อ่าน.
409 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 620 อ่าน.
410 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 659 อ่าน.
411 ศปถ.อำเภอปราสาทร่วมกับ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์และช่อง7สีถ่ายทำสกู๊ปข่าวถนนปลอดภัยในพื้นที่อำเภอปราสาทและ admin 891 อ่าน.
412 ด้วยจังหวัดสุรินทร์(โรงพยาบาลปราสาท)มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการถ่ายเอกสารจำนวน 6 รายการ admin 684 อ่าน.
413 นางพฤกษชาติ ทบแป ได้รับลางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุชภาพที่ 9 admin 813 อ่าน.
414 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 1360 อ่าน.
415 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา ขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการได้ โดยไมีเสียค่าใช้จ่าย 647 อ่าน.
416 5 สิ่งที่ควรระวังหน้าฝน 584 อ่าน.
417 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิเข้ารับการ 1418 อ่าน.
418 3 เก็บป้องกัน 3 โรค 902 อ่าน.
419 รู้จักเขาใจพาลูกห่างไกลจาก โรคมือเท้าปาก 586 อ่าน.
420 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ admin 815 อ่าน.
421 โรงพยาบาลปราสาทได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% admin 785 อ่าน.
422 ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลปราสาท ประจำปี 2559 admin 837 อ่าน.
423 ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่าเกล็ดเลือด จำนวน 1 เครื่อง admin 795 อ่าน.
424 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบ admin 2199 อ่าน.
425 ราคากากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ และครุภัณฑ์สำนักงาน admin 912 อ่าน.
426 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 1266 อ่าน.
427 สอบราคาเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ออกซิเจน จำนวน 4 เครื่อง admin 731 อ่าน.
428 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ เตียงผู้ป่วย 2 ไกด์มีราวพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 32 หลัง admin 854 อ่าน.
429 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หลายตำแหน่ง admin 2327 อ่าน.
430 ประกาศสอบราคาเครื่องช่วยพยุงร่างกายสำหรับฝึกเดิน จำนวน 1 เครื่อง admin 765 อ่าน.
431 ประกาศสอบราคาเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์+CVR,Aline จำนวน 3 เครื่อง admin 730 อ่าน.
432 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 1158 อ่าน.
433 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท .. admin 2223 อ่าน.
434 โรงพยาบาลปราสาท ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ - วันผู้สูงอายุ admin 1058 อ่าน.
435 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1507 อ่าน.
436 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ admin 749 อ่าน.
437 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องปั่นฮีมาโตคริต admin 798 อ่าน.
438 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ admin 773 อ่าน.
439 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน 1 เครื่อง admin 614 อ่าน.
440 ราคาค่าก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กและรั้วคาบอยสองชั้น โรงพยาบาลปราสาทสาท admin 704 อ่าน.
441 โรงพยาบาลปราสาทจัดกิจกรรม รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ admin 1003 อ่าน.
442 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 admin 936 อ่าน.
443 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง.. admin 1163 อ่าน.
444 ราคากลางเครื่องมือแพทย์สำหรับผ่าตัด จำนวน 1 รายการดังนี้ admin 742 อ่าน.
445 ราคากลางหัวจ่ายออกซิเจนและหัวจ่ายสูญญากาศ จำนวน 2 รายการดังนี้ admin 682 อ่าน.
446 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี admin 1310 อ่าน.
447 ด้วยจังหวัดสุรินทร์ (โรงพยาบาลปราสาท) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด admin 876 อ่าน.
448 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1679 อ่าน.
449 ราคากลางชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักจากภายนอกร่างกาย admin 830 อ่าน.
450 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รถมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนั่งขับ ฯ admin 671 อ่าน.
451 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รถมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สแตนเลส admin 752 อ่าน.
452 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ admin 668 อ่าน.
453 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1144 อ่าน.
454 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทำผลงานวิชาการ admin 1428 อ่าน.
455 ราคากลางครุภัณฑ์การแทพย์ เครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า admin 814 อ่าน.
456 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง admin 4462 อ่าน.
457 รพ.ปราสาท รับคณะผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแทพย์ admin 1109 อ่าน.
458 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1521 อ่าน.
459 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและ admin 798 อ่าน.
460 โรงพยาบาลปราสาท ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะจุดเทียนชัยถวายพระพร ประจำปี 2558 และพิธีทำบุญตักบาตร admin 1320 อ่าน.
461 ประกาศผลสอบคัดเลือกและให้ผู้ที่สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ admin 1581 อ่าน.
462 สอบราคาจัดซื้อจ้างเหมาทาสีอาคารตึกผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด admin 837 อ่าน.
463 โครงการรณรงค์ "สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ ยาปฏิชีวนะ" admin 1030 อ่าน.
464 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1444 อ่าน.
465 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 1258 อ่าน.
466 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 1008 อ่าน.
467 ประกาศรายชื่อผู้สัมครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ admin 1015 อ่าน.
468 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา admin 1922 อ่าน.
469 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขทุกสายงานยื่นใบสมัคร admin 971 อ่าน.
470 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 1061 อ่าน.
471 รพ.ปราสาทเข้าร่วมประชุมและลงนามในกฏบัตร(mou)ระหว่างผู้นำองค์กรและผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ admin 891 อ่าน.
472 กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ปราสาท ให้บริการฟรี !! ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน admin 977 อ่าน.
473 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 1405 อ่าน.
474 เปิดโครงการให้ยาละลายลิ่มเลือด โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน admin 1000 อ่าน.
475 โรงพยาบาลปราสาท โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลกังแอน admin 928 อ่าน.
476 รพ.ปราสาท โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกิจกรรมรณรงค์กวาดล้างยุงลาย admin 3004 อ่าน.
477 รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอปราาท จังวัดสุรินทร์ admin 844 อ่าน.
478 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ admin 946 อ่าน.
479 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรองมารายงานตัว admin 995 อ่าน.
480 สอบราคาซื้้อครุภัณฑ์การแพย์ เครื่องทำคลอดสูญญากาศ admin 733 อ่าน.
481 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ admin 677 อ่าน.
482 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นธนาคารเลือด admin 716 อ่าน.
483 เอกสารเพิ่มเติมประกาศสอบราคา 3 รายการ admin 801 อ่าน.
484 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน admin 820 อ่าน.
485 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ admin 817 อ่าน.
486 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 944 อ่าน.
487 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก admin 873 อ่าน.
488 ประกาศผลสอบคัดเลือก admin 1099 อ่าน.
489 รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เรื่องการจัดการขยะ admin 773 อ่าน.
490 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด admin 910 อ่าน.
491 ประกาศผลการสอบคัดเลือดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักกายภาพบำบัด admin 999 อ่าน.
492 ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี admin 740 อ่าน.
493 รับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณสุขจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา admin 735 อ่าน.
494 ประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข admin 727 อ่าน.
495 โรงพยาบาลปราสาทร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 2558 admin 856 อ่าน.
496 โรงพยาบาลปราสาทรับคณะศึกษาดูงาน รพ.กำปอด admin 1151 อ่าน.
497 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ รายการเครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นแบบ Manual admin 938 อ่าน.
498 ตารางการออกรับบริจาคโลหิตประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนกันยายน admin 832 อ่าน.
499 ร่วมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปราสาท admin 851 อ่าน.
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close