N E W S    

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 36 อ่าน.
2 วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. mav 79 อ่าน.
3 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ admin 12 อ่าน.
4 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 81 อ่าน.
5 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 07.00-12.00น. mav 94 อ่าน.
6 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 124 อ่าน.
7 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร admin 38 อ่าน.
8 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 5 รายการ admin 24 อ่าน.
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 80 อ่าน.
10 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ขวดเพาะเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ admin 25 อ่าน.
11 นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.รพ.ปราสาทและคณะลงพื้นที่ลงเยี่ยมเสริมพลังด่านชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท mav 50 อ่าน.
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 90 อ่าน.
13 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลปราสาท mav 53 อ่าน.
14 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา admin 220 อ่าน.
15 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา จำนวน 4 รายการ admin 29 อ่าน.
16 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 7 รายการ admin 24 อ่าน.
17 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา จำนวน 7 รายการ admin 15 อ่าน.
18 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง admin 20 อ่าน.
19 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน 2 เครื่อง admin 17 อ่าน.
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 9 เครื่อง admin 26 อ่าน.
21 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น สังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 42 อ่าน.
22 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก admin 21 อ่าน.
23 โรงพยาบาลปราสาท ได้จัดทำโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยหมู่ mav 159 อ่าน.
24 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา admin 91 อ่าน.
25 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) mav 116 อ่าน.
26 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ปลูกต้นการบูร ในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่วาระ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย mav 76 อ่าน.
27 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ filter element G8 admin 24 อ่าน.
28 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์แถบตรวจปัสสาวะ 13 แถบ admin 24 อ่าน.
29 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ในงานเคมีคลินิกจำนวน 6 รายการ admin 17 อ่าน.
30 โรงพยาบาลปราสาทจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 96 อ่าน.
31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแบบคู่ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี mav 93 อ่าน.
32 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยาจำนวน 5 รายการ (น้ำยาทดสอบการแข็งตัวของเลือด) admin 30 อ่าน.
33 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยาจำนวน 5 รายการ admin 27 อ่าน.
34 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 5 รายการ admin 34 อ่าน.
35 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 7 รายการ admin 19 อ่าน.
36 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล admin 34 อ่าน.
37 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ตู้ข้างเตียง จำนวน 40 หลัง admin 43 อ่าน.
38 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยา 6 รายการ admin 29 อ่าน.
39 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา 11 รายการ admin 25 อ่าน.
40 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก 9 รายการ admin 17 อ่าน.
41 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 6 รายการ admin 21 อ่าน.
42 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 9 รายการ admin 22 อ่าน.
43 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ขวดเพาะเชื้ออัตโนมัติจำนวน 2 รายการ admin 21 อ่าน.
44 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ Fillter element G8 admin 17 อ่าน.
45 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2561 admin 30 อ่าน.
46 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ตรวจเยี่ยมราชการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 mav 107 อ่าน.
47 ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 mav 63 อ่าน.
48 รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์อทิตยาทรกิติคุณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. mav 86 อ่าน.
49 แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 admin 37 อ่าน.
50 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin 24 อ่าน.
51 รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วัดสามราษฏร์นุกูล ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ mav 134 อ่าน.
52 ราคากลางเครื่องตรวจ วินิจฉัยการได้ยิน admin 24 อ่าน.
53 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.ปราสาท ออกประชาสัมพันธ์การบริจาคดวงตา,บริจาคอวัยวะที่ รพ.สต.ทัพไทย mav 85 อ่าน.
54 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ๗๐% ประจำปี2561 admin 86 อ่าน.
55 พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร mav 172 อ่าน.
56 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 577 อ่าน.
57 วัดโคกละเวีย ม.7 ต.โคกยางอ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จัดทำโรงทาน mav 122 อ่าน.
58 งานพิธีวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ mav 119 อ่าน.
59 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร mav 138 อ่าน.
60 คปสอ.ปราสาท เปิดศูนย์ EOC วันที่ 19 ตุลาคม 2560 mav 93 อ่าน.
61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน admin 643 อ่าน.
62 พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 137 อ่าน.
63 ประกาศผลการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค admin 304 อ่าน.
64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 admin 338 อ่าน.
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 590 อ่าน.
66 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ khom 104 อ่าน.
67 งานแสดงมุทิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ mav 299 อ่าน.
68 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ khom 344 อ่าน.
69 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 165 อ่าน.
70 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ admin 102 อ่าน.
71 โรงพยาบาลปราสาทร่วมสืบสานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี?60 mav 244 อ่าน.
72 โรงพยาบาลปราสาท จัดโครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน mav 169 อ่าน.
73 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวนหลายตำแหน่ง admin 8773 อ่าน.
74 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา admin 1191 อ่าน.
75 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ khom 268 อ่าน.
76 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมิน khom 122 อ่าน.
77 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์)จำนวน 2369 ดอก mav 219 อ่าน.
78 โรงพยาบาลปราสาท ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบในเวทีวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ระดับดี mav 150 อ่าน.
79 รับการเยี่ยมประเมินจากคณะกรรมการอำเภอป้องกันอุบัติเหตุทางถนน DHS RTI/RTI team (ระดับประเทศ) mav 147 อ่าน.
80 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท บุคลากร และประชาชนร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย mav 151 อ่าน.
81 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 125 mcg Evohaler จำนวน 7,740 ขวด admin 167 อ่าน.
82 ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหามหาราชินี" และปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ mav 213 อ่าน.
83 รพ.ปราสาท รับทีม Coach จาก สอวพ.ในโครงการ DSC HIV STI ปี 2560 mav 149 อ่าน.
84 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ได้รับรางวัลเกียรติยศนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารย์ (ด้านชุมชน) : ปี 2560 mav 159 อ่าน.
85 ราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องหัตถการและห้องตรวจคลินิกตา จำนวน 1 โครงการ khom 163 อ่าน.
86 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร mav 181 อ่าน.
87 รับคณะศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว mav 155 อ่าน.
88 โครงการปลูกดาวเรือง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 150 อ่าน.
89 "เติมพลังใจ ใส่พลังงาน พบผู้บริหาร 100%" mav 127 อ่าน.
90 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทรับมอบกิตติกรรมประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานสถานบำบัดยาเสพติด mav 143 อ่าน.
91 พิธีเปิดงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ mav 182 อ่าน.
92 18 ก.ค. 2560 ตัวแทนศปถ.อ.ปราสาท รับโล่ห์รางวัลระดับเขตจากท่านนายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สธน.เขต9 mav 135 อ่าน.
93 ขอความร่วมมือจนท.ช่วยเข้าไปตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินการลดการตีตรา ใน รพ.ปราสาท mav 172 อ่าน.
94 "เติมไฟใส่ปุ๋ย" โดยคุณศุ บุญเลี้ยง ศิลปิน นักคิด นักเขียน mav 166 อ่าน.
95 โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ทำด้วยใจถวายในหลวง รัชกาลที่9" mav 145 อ่าน.
96 โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคเครื่องมือแพทย์ mav 176 อ่าน.
97 กลุ่มงานเภสัชกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยด้านยาให้ จนท.รพ.สต.วันที่ 29-30 มิ.ย.2560 mav 97 อ่าน.
98 "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร" mav 86 อ่าน.
99 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 314 อ่าน.
100 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 226 อ่าน.
101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 209 อ่าน.
102 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ.. admin 196 อ่าน.
103 วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกชาวอำเภอปราสาท พร้อมหน่วยงานราชการร่วมรณรงค์ mav 119 อ่าน.
104 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ admin 167 อ่าน.
105 CUP ปราสาท รับการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 mav 215 อ่าน.
106 ประกาศสอบราคารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. admin 152 อ่าน.
107 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 226 อ่าน.
108 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 รายการ admin 107 อ่าน.
109 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ admin 80 อ่าน.
110 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ mav 171 อ่าน.
111 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลปราสาท khom 308 อ่าน.
112 สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 12 หลัง admin 91 อ่าน.
113 รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง admin 201 อ่าน.
114 ลงติดตาม และประเมินผลความพร้อมของหน่วยงานในสุรินทร์ mav 196 อ่าน.
115 นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในพิธิ mav 354 อ่าน.
116 สอบราคาจ้างติดตั้งต่อเติมท่อระบบก๊าซทางการแพทย์อาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 119 อ่าน.
117 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ admin 98 อ่าน.
118 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา admin 100 อ่าน.
119 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ admin 93 อ่าน.
120 รพ.ปราสาทผ่านการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับประเทศ ปี 2559และชาวคปสอ.ปราสาทอีก23แห่ง mav 162 อ่าน.
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) admin 130 อ่าน.
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA admin 98 อ่าน.
123 รับศึกษาดูงาน รพ.ลดโลกร้อน จากรพ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 mav 230 อ่าน.
124 ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลปราสาท admin 146 อ่าน.
125 ประชุมติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลปราสาท ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย 2560 admin 267 อ่าน.
126 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ admin 123 อ่าน.
127 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล admin 128 อ่าน.
128 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ admin 126 อ่าน.
129 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและระดับชำนาญการพิเศษ admin 291 อ่าน.
130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง admin 119 อ่าน.
131 นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทด้วยความยินดียิ่ง admin 454 อ่าน.
132 ติดตามเยี่ยมด่านชุมชนต่อยอดสู่ด่านครอบครัว ที่บ้านกันตาลหาร ม.6 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ admin 223 อ่าน.
133 ร้อยรักร้อยดวงใจ ผูกใจสัมพันธ์ทุกเรื่องราว ทุกความทรงจำ ทุกร้อยยิ้ม สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำ... admin 255 อ่าน.
134 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิด 2 ไก มีราว พร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ จำนวน 30 หลัง admin 135 อ่าน.
135 ประกาศยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก admin 123 อ่าน.
136 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร admin 285 อ่าน.
137 ประกาศสอบราคาเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง admin 195 อ่าน.
138 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เภสัชกร admin 238 อ่าน.
139 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป admin 10950 อ่าน.
140 ประกาศสอบราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน admin 145 อ่าน.
141 โรงพยาบาลปราสาท ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 199 อ่าน.
142 จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องพักพื้นอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 โครงการ admin 152 อ่าน.
143 โรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 110 รายการ admin 248 อ่าน.
144 การประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 18 mav 222 อ่าน.
145 วันที่16 มีนาคม 2560 ทีมงาน EMS ข่ายปราสาทร่วมเป็นวิทยาการฝึกทักษะ CPR ให้เด็กนักเรียน mav 176 อ่าน.
146 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 131 อ่าน.
147 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานแพทย์ตำบลกังแอน จำนวน 1 โครงการ admin 116 อ่าน.
148 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล admin 130 อ่าน.
149 ประกาศสอบราคาเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง admin 139 อ่าน.
150 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดสวมแบบอ้อมชนิดไร้สาย admin 190 อ่าน.
151 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเภสัชกร admin 302 อ่าน.
152 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป admin 361 อ่าน.
153 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง admin 188 อ่าน.
154 ประกาศสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิด 2 ไก มีราว พร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ จำนวน 30 หลัง admin 242 อ่าน.
155 ประกาศสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 12 หลัง admin 194 อ่าน.
156 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตร admin 304 อ่าน.
157 ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพdicomหรือส่งเข้าระบบpacs admin 180 อ่าน.
158 การอบรมโครงการจิตแจ่มใส ห่างไกลอาการเมื่อยล้า ปีงบประมาณ2560 mav 284 อ่าน.
159 โรงพยาบาลปราสาท รับเงินบริจาค ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ mav 273 อ่าน.
160 โรงพยาบาลปราสทมีคามประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุก่อสร้างคงเหลือจากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง admin 246 อ่าน.
161 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงพยาบาลปราสท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 232 อ่าน.
162 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 224 อ่าน.
163 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ admin 262 อ่าน.
164 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ admin 261 อ่าน.
165 ราคากลางในการจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์จำนวน 1 โครงการ admin 223 อ่าน.
166 ราคากลางในการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 208 อ่าน.
167 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 admin 515 อ่าน.
168 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ admin 283 อ่าน.
169 โรงพยาบาลปราสาทมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านเครื่องดื่มโรงพยาบาลปราสาทเพื่อ admin 297 อ่าน.
170 โรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านอาหารประเภทต่างๆในโรงพยาบาล... admin 264 อ่าน.
171 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา admin 747 อ่าน.
172 โรงพยาบาลปราสาท รับมอบสิ่งของบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 admin 335 อ่าน.
173 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา admin 350 อ่าน.
174 ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เภสัชกร admin 301 อ่าน.
175 ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 308 อ่าน.
176 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาฯ admin 245 อ่าน.
177 27 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลปราสาทจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต admin 509 อ่าน.
178 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร khom 284 อ่าน.
179 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ khom 261 อ่าน.
180 ราคากลางเตียงผู้ป่วย 3 ไก ปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 270 อ่าน.
181 โรงพยาบาลปราสาท รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด admin 313 อ่าน.
182 โรงพยาบาลปราสาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต่ำแหน่าง เภสัชกร admin 367 อ่าน.
183 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยา urea และ น้ำยา creatinine admin 229 อ่าน.
184 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแทพย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ไขมันในเลือด admin 261 อ่าน.
185 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม HbA๑C admin 231 อ่าน.
186 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางวัสดุการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์อิเลคโตรไลท์ จำนวน 50 กล่อง admin 208 อ่าน.
187 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยา ตรวจวิเคราะหร์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด admin 222 อ่าน.
188 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 366 อ่าน.
189 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ admin 265 อ่าน.
190 รับสมัครนักเรียนทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ khom 298 อ่าน.
191 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน khom 859 อ่าน.
192 โรงพยาบาลปราสท ขอขอบคุณ หจก. นิคมปิโตรเลียมและ บจ.ปราสาทปิโตรเลียม บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลปราสาท admin 334 อ่าน.
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ประกอบการร้านสดวกซื้อ admin 371 อ่าน.
194 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารพักแพทย์ ๑ โครงการ admin 305 อ่าน.
195 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคาจ้างงานปรับดินปูพื้นบล็อกคอนกรีตทางเดินหลังอาคาร ๖ ชั้น ๑ โครงการ admin 272 อ่าน.
196 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมทำห้องกายภาพ จำนวน ๑ โครงการ admin 190 อ่าน.
197 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารพักแพทย์ ๑ โครงการ admin 242 อ่าน.
198 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต admin 2818 อ่าน.
199 ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกร้านกาแฟ khom 367 อ่าน.
200 โรงพยาบาลปราสาทขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด admin 543 อ่าน.
201 ชาวโรงพยาบาลปราสาท ร่วมแสดงความยินดีกับ พยาบาลดีเด่นทั้งสามท่าน ประกอบด้วย admin 468 อ่าน.
202 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เนื่องจาก admin 427 อ่าน.
203 คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.ปราสาท เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2559 admin 385 อ่าน.
204 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ admin 480 อ่าน.
205 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ admin 470 อ่าน.
206 ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท เรื่อง ขอเลื่อนการพิจารณาผลและประกาศผลผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ admin 414 อ่าน.
207 ตามที่โรงพยาบาลปราสาท ได้มีประกาศจากคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง.. admin 327 อ่าน.
208 ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ บุคลากรของโรงพยาบาลปราสาททุกคนขอทำงานในวันหยุดราชการถายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม admin 347 อ่าน.
209 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้เสนอราคา(ร้านสะดวกซื้อ) admin 337 อ่าน.
210 ด้วยโรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ ใน รพ.ปราสท admin 411 อ่าน.
211 ระเบียบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในโรงพยาบาลปราสาท พ.ศ.2559 admin 379 อ่าน.
212 สรรหาผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครืองดื่ม admin 321 อ่าน.
213 ประกาศการสรรหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ admin 669 อ่าน.
214 โรงพยาบาลปราสาท จัดพิธีกรรมแซนโฏนตา เพื่อร่วมสืบสานประเภณี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 admin 394 อ่าน.
215 โรงพยาบาลปราสาทจัดงานแสดงมุฑิตาจิตสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ admin 426 อ่าน.
216 กรมควมคุมโรคมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ RTI อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 301 อ่าน.
217 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานชั่วคราวรายเดือน khom 4438 อ่าน.
218 ชาวโรงพยาบาลปราสาท ขอกราบขอบพระคุณ พระครูกิติธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสีโควนาราม admin 348 อ่าน.
219 0.9% Sodium Chloride Solution For Irrigation ขนาด 1,000 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ admin 314 อ่าน.
220 ทีมโรงพยาบาบลปราสาท สุรินทร์ จัดบูทนำเสนอผลงานเด่นที่มิราเคิลแกรนด์ งานครบรอบ 42 ปีกรมควบคุมโรค admin 353 อ่าน.
221 ขอขอบคุณผู้บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปราสาท มิถุนายน 2559 admin 357 อ่าน.
222 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาPhenytoin (Dilantin?) SR 100 mg.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) admin 325 อ่าน.
223 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษา.. admin 1255 อ่าน.
224 ประกวดราคา หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A จำนวน 180 กล่อง admin 312 อ่าน.
225 ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน khom 3002 อ่าน.
226 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูกเพื่อใส่โลหะดามกระดูก จำนวน 1 ชุด admin 339 อ่าน.
227 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่่วคราวรายเดือน khom 33931 อ่าน.
228 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ khom 308 อ่าน.
229 ด้วยจังหวัดสุรินทร์ (โรงพยาบาลปราสาท) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ดังนี้ admin 300 อ่าน.
230 รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 59 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 รพ.ปราสาท admin 404 อ่าน.
231 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 306 อ่าน.
232 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 327 อ่าน.
233 ศปถ.อำเภอปราสาทร่วมกับ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์และช่อง7สีถ่ายทำสกู๊ปข่าวถนนปลอดภัยในพื้นที่อำเภอปราสาทและ admin 464 อ่าน.
234 ขอให้ผู้ที่ทำสิ่งของตกหายมาติดต่อขอรับโดยด่วน admin 292 อ่าน.
235 ด้วยจังหวัดสุรินทร์(โรงพยาบาลปราสาท)มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการถ่ายเอกสารจำนวน 6 รายการ admin 337 อ่าน.
236 12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ admin 255 อ่าน.
237 นางพฤกษชาติ ทบแป ได้รับลางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุชภาพที่ 9 admin 419 อ่าน.
238 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 966 อ่าน.
239 งดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อครอบครัว 308 อ่าน.
240 5 สิ่งที่ควรระวังหน้าฝน 275 อ่าน.
241 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิเข้ารับการ 1034 อ่าน.
242 3 เก็บป้องกัน 3 โรค 515 อ่าน.
243 รู้จักเขาใจพาลูกห่างไกลจาก โรคมือเท้าปาก 300 อ่าน.
244 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ admin 401 อ่าน.
245 โรงพยาบาลปราสาทได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% admin 399 อ่าน.
246 ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลปราสาท ประจำปี 2559 admin 451 อ่าน.
247 ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่าเกล็ดเลือด จำนวน 1 เครื่อง admin 384 อ่าน.
248 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบ admin 1799 อ่าน.
249 ราคากากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ และครุภัณฑ์สำนักงาน admin 528 อ่าน.
250 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 849 อ่าน.
251 สอบราคาเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ออกซิเจน จำนวน 4 เครื่อง admin 349 อ่าน.
252 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ เตียงผู้ป่วย 2 ไกด์มีราวพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 32 หลัง admin 489 อ่าน.
253 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หลายตำแหน่ง admin 1901 อ่าน.
254 ประกาศสอบราคาเครื่องช่วยพยุงร่างกายสำหรับฝึกเดิน จำนวน 1 เครื่อง admin 362 อ่าน.
255 ประกาศสอบราคาเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์+CVR,Aline จำนวน 3 เครื่อง admin 363 อ่าน.
256 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 774 อ่าน.
257 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท .. admin 1822 อ่าน.
258 โรงพยาบาลปราสาท ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ - วันผู้สูงอายุ admin 621 อ่าน.
259 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1125 อ่าน.
260 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ admin 388 อ่าน.
261 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องปั่นฮีมาโตคริต admin 427 อ่าน.
262 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ admin 430 อ่าน.
263 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน 1 เครื่อง admin 269 อ่าน.
264 ราคาค่าก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กและรั้วคาบอยสองชั้น โรงพยาบาลปราสาทสาท admin 326 อ่าน.
265 โรงพยาบาลปราสาทจัดกิจกรรม รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ admin 614 อ่าน.
266 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 admin 534 อ่าน.
267 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง.. admin 721 อ่าน.
268 ราคากลางเครื่องมือแพทย์สำหรับผ่าตัด จำนวน 1 รายการดังนี้ admin 395 อ่าน.
269 ราคากลางหัวจ่ายออกซิเจนและหัวจ่ายสูญญากาศ จำนวน 2 รายการดังนี้ admin 353 อ่าน.
270 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี admin 503 อ่าน.
271 ด้วยจังหวัดสุรินทร์ (โรงพยาบาลปราสาท) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด admin 509 อ่าน.
272 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1147 อ่าน.
273 ราคากลางชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักจากภายนอกร่างกาย admin 424 อ่าน.
274 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รถมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนั่งขับ ฯ admin 350 อ่าน.
275 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รถมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สแตนเลส admin 402 อ่าน.
276 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ admin 344 อ่าน.
277 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 762 อ่าน.
278 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทำผลงานวิชาการ admin 1008 อ่าน.
279 ราคากลางครุภัณฑ์การแทพย์ เครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า admin 413 อ่าน.
280 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง admin 4039 อ่าน.
281 รพ.ปราสาท รับคณะผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแทพย์ admin 671 อ่าน.
282 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1139 อ่าน.
283 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและ admin 508 อ่าน.
284 โรงพยาบาลปราสาท ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะจุดเทียนชัยถวายพระพร ประจำปี 2558 และพิธีทำบุญตักบาตร admin 819 อ่าน.
285 ประกาศผลสอบคัดเลือกและให้ผู้ที่สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ admin 1156 อ่าน.
286 สอบราคาจัดซื้อจ้างเหมาทาสีอาคารตึกผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด admin 471 อ่าน.
287 โครงการรณรงค์ "สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ ยาปฏิชีวนะ" admin 645 อ่าน.
288 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1009 อ่าน.
289 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 645 อ่าน.
290 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 563 อ่าน.
291 ประกาศรายชื่อผู้สัมครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ admin 625 อ่าน.
292 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา admin 1545 อ่าน.
293 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขทุกสายงานยื่นใบสมัคร admin 553 อ่าน.
294 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 664 อ่าน.
295 รพ.ปราสาทเข้าร่วมประชุมและลงนามในกฏบัตร(mou)ระหว่างผู้นำองค์กรและผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ admin 513 อ่าน.
296 กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ปราสาท ให้บริการฟรี !! ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน admin 520 อ่าน.
297 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 852 อ่าน.
298 เปิดโครงการให้ยาละลายลิ่มเลือด โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน admin 585 อ่าน.
299 โรงพยาบาลปราสาท โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลกังแอน admin 523 อ่าน.
300 รพ.ปราสาท โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกิจกรรมรณรงค์กวาดล้างยุงลาย admin 2659 อ่าน.
301 รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอปราาท จังวัดสุรินทร์ admin 479 อ่าน.
302 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ admin 509 อ่าน.
303 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรองมารายงานตัว admin 619 อ่าน.
304 สอบราคาซื้้อครุภัณฑ์การแพย์ เครื่องทำคลอดสูญญากาศ admin 405 อ่าน.
305 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ admin 382 อ่าน.
306 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นธนาคารเลือด admin 389 อ่าน.
307 เอกสารเพิ่มเติมประกาศสอบราคา 3 รายการ admin 390 อ่าน.
308 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน admin 456 อ่าน.
309 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ admin 467 อ่าน.
310 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 540 อ่าน.
311 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก admin 489 อ่าน.
312 ประกาศผลสอบคัดเลือก admin 633 อ่าน.
313 รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เรื่องการจัดการขยะ admin 413 อ่าน.
314 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด admin 506 อ่าน.
315 ประกาศผลการสอบคัดเลือดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักกายภาพบำบัด admin 594 อ่าน.
316 ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี admin 387 อ่าน.
317 รับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณสุขจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา admin 383 อ่าน.
318 ประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข admin 368 อ่าน.
319 โรงพยาบาลปราสาทร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 2558 admin 461 อ่าน.
320 โรงพยาบาลปราสาทรับคณะศึกษาดูงาน รพ.กำปอด admin 718 อ่าน.
321 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ รายการเครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นแบบ Manual admin 615 อ่าน.
322 ตารางการออกรับบริจาคโลหิตประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนกันยายน admin 449 อ่าน.
323 ร่วมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปราสาท admin 507 อ่าน.