ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

1. ไม่มีวัน...หมด

2. เฟส 1 ตึก 13

3.ขอเสียงหน่อย

4.ตะบันไฟ


5. โจร-กรรม


ผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558