แจ้งข่าวสารถามตอบข้อมูลการใช้งาน HOSxP , HOSxP_PCU 

ตัวติดตั้ง HOSxP_PCU_Setup_3.60.5.8 =>     HOSxP_PCU_Setup_3.60.5.8.exe

ตัวติดตั้ง Hosxp_pcu_full_setup = > PCU_Full_Setup_3.56.8.7.exe

hosxp pcu เวอร์ชั่น 3.59.12.15    ดาวน์โหลด