สมาคมนักบริหารสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณ  เพื่อแสดงว่า นายชุมนุม  วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท  เป็นผู้บริหารสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่นและเปี่ยมคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่ง
ปีที่ได้รับ : 2 มีนาคม 2554
ผู้มอบให้ : นายกสมาคมนักบริหารสาธารณสุข