ใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลปราสาท  เป็นองค์กรดีเด่นสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพนักเรียน โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ(ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ) ระดับประเทศ ประจำปี 2554
ปีที่ได้รับ : 30 มีนาคม 2554
ผู้มอบให้ :  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข