วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2020

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลจาก: กรมความคุมโรค https://covid19.th-stat.com/th

ทดสอบประเมินความเสี่ยง

ติดเชื้อสะสม

2369 (ราย)

เพิ่มขึ้น 111 (ราย)

หายแล้ว

888 (ราย)

เพิ่มขึ้น 64 (ราย)

รักษาอยู่ใน รพ.

1451 (ราย)

เพิ่มขึ้น 44 (ราย)

เสียชีวิต

30 (ราย)

เพิ่มขึ้น 3 (ราย)

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

...

Hotline สายด่วน 1669

อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เบอร์เดียวทั่วไทย บริการฟรี 24 ชั่วโมง


โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคเงิน สิ่งของ หรือวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ดังนี้

 • mav
 • 2020-04-09 09:27:54
 • 1

โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคเงิน สิ่งของ หรือวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ดังนี้

Read More

โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคเงิน สิ่งของ หรือวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ดังนี้

 • mav
 • 2020-04-09 09:27:54
 • 1

โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคเงิน สิ่งของ หรือวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ดังนี้

Read More

ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวชภัณฑ์ยา

 • admin
 • 2020-02-13 14:08:52
 • 95

ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวชภัณฑ์ยา

Read More

ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการ

 • admin
 • 2020-01-08 13:39:43
 • 130

ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพต่อรอบการสแกน เป็นระยะเวลา 1 ปี

Read More

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการ

 • admin
 • 2019-12-27 15:34:02
 • 120

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม เป็นระยะเวลา 1 ปี

Read More

เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • admin
 • 2019-11-29 15:13:21
 • 243

เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒๔๑ รายการ ระยะเวลา ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Read More

เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 • admin
 • 2019-11-29 15:07:10
 • 199

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพต่อรอบการสแกน เป็นระยะเวลา 1 ปี

Read More

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • admin
 • 2019-11-27 11:18:04
 • 184

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Read More

ข่าวจัดซื้อ/จ้าง ทั้งหมด..
#หัวข้อข่าว
1Brimonidine 150 mg/100 mL eye drops solution 5 mL ( แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) คลิกอ่าน
2Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion 100 mL ( ประกาศราคากลาง) คลิกอ่าน
3Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion 1000 ml ( ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) คลิกอ่าน
4Sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution 1000 ml (ประกาศเชิญชวน) คลิกอ่าน
5Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) คลิกอ่าน
6Amlodipine 10 mg (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) คลิกอ่าน
7Atorvastatin 10 mg (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) คลิกอ่าน
8จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กค.7397 สร. จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) คลิกอ่าน
9ซื้อAlkaline detergent โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) คลิกอ่าน
10ซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) คลิกอ่าน
11ซื้อChromic catgut ๐ ๔๐ mm ๑/๒ round โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ประกาศราคากลาง) คลิกอ่าน
12ซื้อวัสดุการแพทย์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) คลิกอ่าน
13ซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเชิญชวน) คลิกอ่าน
14ซื้อวัสดุการแพทย์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) คลิกอ่าน
15ซื้อซองบรรจุเครื่องมือแพทย์ ๓ ซ้อนขอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) คลิกอ่าน
16ซื้อSpore test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) คลิกอ่าน
17ซื้อMask dispose ชนิดคล้องหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) คลิกอ่าน
18ซื้อGlove surgical sterile no. ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) คลิกอ่าน
19จ้างซ่อมครุภัณฑ์อื่น (ปั้มน้ำ) อาคาร 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) คลิกอ่าน
20จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร (ใบเสร็จรับเงินจากคอมฯ) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ประกาศราคากลาง) คลิกอ่าน
21ซื้อครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา (กล้องถ่ายรูป) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) คลิกอ่าน
22ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเชิญชวน) คลิกอ่าน
23ซื้อวัสดุการแพทย์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) คลิกอ่าน
24จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ ภาพต่อรอบการสแกน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) คลิกอ่าน
25ซื้อวัสดุบริโภค (ข้าวสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) คลิกอ่าน
26ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) คลิกอ่าน
27จ้างทำครอบฟัน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) คลิกอ่าน
ข่าวทั้งหมด..

แผนที่ระบาด

ประกาศสถานะการณ์

Date Time Detail Location Recommend AnnounceBy Province ProvinceEn Update
Date Time Detail Location Recommend AnnounceBy Province ProvinceEn Update
11 มีนาคม 2563 15.30-17.00 น. ผู้โดยสารรถตู้หนานคำ สถานีขนส่งเชียงราย 2 – สถานีขนส่งแพร่

สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากท่านมีอาการ ไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย หลังจากไปในสถานที่ที่มีการประกาศภายใน 14 วัน กรุณาไปพบแพทย์และแจ้งประวัติที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 8 เมษายน 2563 เชียงราย Chiang Rai 2020-04-08 12:13:34
11 มีนาคม 2563 15.00-15.30 น. ผู้โดยสารรถโดยสารประจำทางสนามบินแม่ฟ้าหลวง – สถานีขนส่งเชียงราย 2

สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากท่านมีอาการ ไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย หลังจากไปในสถานที่ที่มีการประกาศภายใน 14 วัน กรุณาไปพบแพทย์และแจ้งประวัติที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 8 เมษายน 2563 เชียงราย Chiang Rai 2020-04-08 12:10:50
11 มีนาคม 2563 13.30-14.55 น. ผู้ที่เดินทางสายการบิน VietjetAir เที่ยวบิน VZ132 เส้นทาง สุวรรณภูมิ - เชียงราย (แม่ฟ้าหลวง)

สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากท่านมีอาการ ไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย หลังจากไปในสถานที่ที่มีการประกาศภายใน 14 วัน กรุณาไปพบแพทย์และแจ้งประวัติที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 8 เมษายน 2563 เชียงราย Chiang Rai 2020-04-08 12:08:31
27 มีนาคม - 10 เมษายน 2563 ซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้

ห้ามบุคคล ยานพาหนะ เข้าถนนสายดังกล่าวตลอดเวลา ยกเว้นผู้ที่พำนักในเขตพื้นที่ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 14 วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 27 มีนาคม 2563 ภูเก็ต Phuket 2020-04-08 11:58:58
17-25 มีนาคม 2563 16.00-20.00 น. ตลาดหน้าโวคท หัวรั้ว อ.หาดใหญ่ ระหว่างร้านขายปลาเผาและขายลอตเตอรี่

1. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้เข้ารับการตรวจรักษาและแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ ทันที 2. หากไม่มีอาการดังกล่าว ควรแยกตัวสังเกตอาการและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนัก หรือพักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางถึงภูมิลำเนา โทรติดต่อศูนย์ปฏิบิตการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จ.สงขลา โทร 074-311170, 074-536504-7, 093-5766411 (จันทร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 4 เมษายน 2563 สงขลา Songkhla 2020-04-08 06:41:45
29 มีนาคม 2563 07.55 น. ผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7103 เส้นทางหาดใหญ่ - ดอนเมือง เลขที่นั่ง 34A (ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด 2 แถวหน้า-หลังครบแล้ว เว้นที่นั่ง 34A)

1. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้เข้ารับการตรวจรักษาและแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ ทันที 2. หากไม่มีอาการดังกล่าว ควรแยกตัวสังเกตอาการและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พำนัก หรือพักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางถึงภูมิลำเนา โทรติดต่อศูนย์ปฏิบิตการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จ.สงขลา โทร 074-311170, 074-536504-7, 093-5766411 (จันทร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 4 เมษายน 2563 สงขลา Songkhla 2020-04-08 06:37:16
26 มีนาคม 2563 , 27 มีนาคม 2563 19.20 น. , 05.00 น. ขอความร่วมมือผู้ที่โดยสารรถประจำทาง นครชัยแอร์ เส้นทาง ระยอง - อุบลราชธานี เลขรถ 588-276-BF ถึงศรีสะเกษ

หากมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการ 1 อย่าง ต่อไปนี้ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมให้ประวัติเดินทางว่าโดยสารมาพร้อมกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว โทร. 0897173501

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 4 เมษายน 2563 ศรีสะเกษ Sisaket 2020-04-08 06:25:42
29 มีนาคม 2563 , 30 มีนาคม 2563 12.34 น. , 06.00 น. ผู้โดยสารสายการบินไทย เที่ยวบิน TG911 เส้นทาง ประเทศอังกฤษ - สุวรรณภูมิ เลขที่นั่ง 45K 44H 44K 45H

ท่านที่ไม่มีอาการป่วย ให้หยุดงาน ใส่หน้ากากอนามัย และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน ท่านที่มีอาการป่วยให้ไป โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง โทร. 037-211-626 ต่อ 120,108

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนนบุรี 4 เมษายน 2563 ปราจีนบุรี Prachinburi 2020-04-08 06:11:43
28-29 มีนาคม 2563 09.25 น. , 15.51 น.


ผู้โดยสารสายการบินไทย เที่ยวบิน TG917 เส้นทาง สหราชอาณาจักร (ลอนดอนฮีทโธรว์) - สุวรรณภูมิ ระบุที่นั่งไม่ได้ 2 ที่นั่ง

ขอให้ผู้ที่เดินทางสายการบิน เที่ยวบิน วันและเวลาดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 1. ท่านที่ไม่มีอาการป่วย ให้หยุดงาน ใส่หน้ากาอนามัย และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน 2. ท่านที่มีอาการป่วยให้ไป โรงพยาบาลใกล้บ้านและติดต่อคลิกนิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง โทร.061-3945402,061-3945403

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 2 เมษายน 2563 นนทบุรี Nonthaburi 2020-04-03 13:50:21
27-28 มีนาคม 2563 09.25 น. , 15.52 น.


ผู้โดยสารสายการบินไทย เที่ยวบิน TG917 เส้นทาง สหราชอาณาจักร (ลอนดอนฮีทโธรว์) - สุวรรณภูมิ ที่นั่ง 4D

ขอให้ผู้ที่เดินทางสายการบิน เที่ยวบิน วันและเวลาดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้ 1. ท่านที่ไม่มีอาการป่วย ให้หยุดงาน ใส่หน้ากาอนามัย และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน 2. ท่านที่มีอาการป่วยให้ไป โรงพยาบาลใกล้บ้านและติดต่อคลิกนิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง โทร.061-3945402,061-3945403

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 2 เมษายน 2563 นนทบุรี Nonthaburi 2020-04-03 13:47:54
30 มีนาคม 2563 14.30 น. ผู้โดยสารรถตู้ คันที่ 17 ทะเบียน 10-0251 จากสถานีขนส่งอุบลราชธานี - อำนาจเจริญ (ทุกคน)

ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมพาหนะนี้ กักแยกตัวเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ร่วมกับ อาการ 1 อย่างต่อไปนี้ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ให้โทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรับตัวเข้าตรวจรักษาในโรงพยาบาล พร้อมให้ประวัติการเดินทางว่าโดยสารมาพร้อมกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ติดต่อ นายธีระยุทธ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 086-651-5424 ด่วน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ 1 เมษายน 2563 อำนาจเจริญ Amnat Charoen 2020-04-03 13:38:42
30 มีนาคม 2563 12.20 น. ผู้ที่เดินทางสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE024 เส้นทาง สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี แถวที่ 46-50

ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมพาหนะนี้ กักแยกตัวเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ร่วมกับ อาการ 1 อย่างต่อไปนี้ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ให้โทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรับตัวเข้าตรวจรักษาในโรงพยาบาล พร้อมให้ประวัติการเดินทางว่าโดยสารมาพร้อมกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ติดต่อ นายธีระยุทธ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 086-651-5424 ด่วน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ 1 เมษายน 2563 อำนาจเจริญ Amnat Charoen 2020-04-03 13:36:39
28 มีนาคม 2563 17.00 น. ผู้ที่เดินทางสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ 0875 เส้นทาง อัมสเตอร์อัม - สุวรรณภูมิ แถวที่ 20-24

ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมพาหนะนี้ กักแยกตัวเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ร่วมกับ อาการ 1 อย่างต่อไปนี้ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ให้โทรศัพท์แจ้งโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรับตัวเข้าตรวจรักษาในโรงพยาบาล พร้อมให้ประวัติการเดินทางว่าโดยสารมาพร้อมกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ติดต่อ นายธีระยุทธ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 086-651-5424 ด่วน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ 1 เมษายน 2563 อำนาจเจริญ Amnat Charoen 2020-04-03 13:33:17
30 มีนาคม 2563 12.20 น. ผู้ที่เดินทางสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE024 เส้นทาง สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี ทุกแถว (ยกเว้นแถวที่ 46-50)

ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมพาหนะนี้ สังเกตตนเอง หากมีอาการไข้ร่วมกับ อาการ 1 อย่างต่อไปนี้ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมให้ประวัติการเดินทางว่าโดยสารมาพร้อมกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา (กลุ่มเสี่ยงต่ำ)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี 1 เมษายน 2563 อุบลราชธานี Ubon Ratchathani 2020-04-03 13:29:12
28 มีนาคม 2563 17.00 น. ผู้ที่เดินทางสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ 0875 เส้นทาง อัมสเตอร์อัม - สุวรรณภูมิ ทุกแถว (ยกเว้นแถวที่ 20-24)

ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมพาหนะนี้ สังเกตตนเอง หากมีอาการไข้ร่วมกับ อาการ 1 อย่างต่อไปนี้ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมให้ประวัติการเดินทางว่าโดยสารมาพร้อมกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา (กลุ่มเสี่ยงต่ำ)

"ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี 1 เมษายน 2563 อุบลราชธานี Ubon Ratchathani 2020-04-03 13:26:17
23 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2563 สถานประกอบการ บาร์เบียร์ ซอย 6 พัทยา

ขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว ทำการกักตัว เพื่อสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้รีบเข้ารับการตรวจรักาที่โรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ทันที สอบถามที่หมายเลข 0-3811-9777

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี27 มีนาคม 2563 ชลบุรี Chonburi 2020-03-31 08:58:45
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close